/ blog / 5 gode råd til at undgå fysiske arbejdsskader

5 gode råd til at undgå fysiske arbejdsskader

Husker du at lytte til din krop, eller kører du ude i overhalingsbanen for at nå dine deadlines til tiden? Oftest handler det om travled og at nå dobbelt så meget på kortere tid. Hvert år mindskes virksomheders produktivitet og sygefraværet forøges grundet opgaver der relaterer sig til manuelt arbejde.

5 gode råd til at undgå fysiske arbejdsskader

Måske er det noget, du kan nikke genkendende til? Har du før befundet dig i en situation, hvor du skulle bære eller skubbe et tungt objekt eller holde på det samme materiale i længere tid, men glemmer at tænke over den fysiske belastning du udsætter din krop for? Det er her arbejdsskaden opstår. Det er ikke nogen hemmelighed at fysiske belastninger er en af de mest velkendte udfordringer for arbejdsmarkedet. Oftest mangler virksomhederne konkret viden om, hvor belastende deres forskellige arbejdsopgaver rent faktisk er. Denne artikel er et forsøg på at kortlægge hovedårsagerne til og hvordan man kan nedbringe de mest fysisk belastende arbejdsopgaver.

1. Skab den rette balance

En undersøgelse, foretaget af NFA, viser at medarbejdereres arbejdsliv kan forlænges ved at rette fokus på balancen mellem fysiske krav på arbejdspladsen og den fysiske kapacitet. Analysen viser bl.a., at senoriarbejderne har mindre belastende arbejdsstillinger, sammenlignet med deres yngre kolleager der løfter og skubber mere. De yngre kollegaer kan dermed havne i en gruppe, hvor de riskikerer at må sige deres job op før tid eller gå tidligere på pension grundet de belastende arbejdsforhold. Derfor kan det være en god idé at balancere medarbejdernes arbejdsbelastning, evt. med en rokeringsordning eller med flere korte pauser.

2. Lyt til kroppen

Manglende viden har stor betydning for arbejdsevnen. Smerter og arbejdsskader kan opstå af mange forskellige årsager, men vores holdninger afgører, hvor intense de føles. Mangler vi den rette viden, er vi mere tilbøjelige til at se gennem fingrene med det og fortsætte arbejdet til trods for, at vi har ondt. Det er derfor vigtigt, at man tilegner sig viden omkring de smerter, ens krop udsættes for. Hver tredje beskæftigede dansker oplever smerter i muskler og led flere gange om ugen viser en undersøgelse fra NFA. Husk at lytte til de signaler man får fra kroppen, da det er dens måde at fortælle dig på, at er noget galt.

3. Opstil positive mål

Opstil positive mål frem for at tælle ulykker og antallet af sygefravær. Er man i stedet opsat på at lære noget af de forskellige ulykker bliver man i stand til at integrere sikkerhed, sundhed og trivsel på arbejdspladsen og undgå at flere medarbejdere udsættes for den samme ulykke. I lærer så og sige at håndtere tingene i opløbet før det går galt.

4. Vær proaktiv

Hvis dine medarbejdere udsættes for farlige kemiske stoffer eller materialer, kan det ende med en sygemelding grundet en arbejdsskade. Undersøg derfor inden medarbejderen kommer i kontakt med stoffet eller materialet om det potentielt kan skade vedkommende både fysisk og psykisk.

5. Strukturér sikkerheden

Mange arbejdsulykker bunder i en dårlig sikkerhedsstruktur. Især under tidspres. Det er derfor altafgørende at have styr på sikkerheden fremadrettet og ikke blot mens den enkelte opgave står på.