/ blog / medarbejderinddragelse

Medarbejderinddragelse er nøglen til et bedre arbejdsmiljø

Hvorfor skal medarbejdere inddrages når det kommer til beslutningsprocesserne angående arbejdspladsen? Det er ikke nogen hemmelighed at medarbejderinddragelse eller indflydelse på eget arbejde er medvirkende til at øge motivation, engagement og ansvarlighed blandt medarbejderne. Medarbejderinddragelse kan dermed have mange positiver effekter på arbejdsgangene, hvis man formår at gøre det rigtigt.

Medarbejderinddragelse er nøglen til et godt arbejdsmiljø

I en artikel forklarer Det Nationale Forksningscenter for Arbejdsmiljø, at sammenhængen man forsøger at implementere medarbejderinddragelsen i, ikke er helt ligegyldig. Der eksisterer nemlig ikke en entydig og ensartet formel for, hvordan man korrekt inddrager sine medarbejdere. Det kommer alt an på konteksten og emnet. Men samtidig kan manglende medarbejderinddragelse resultere i sygefravær, arbejdsskader og opsigelse af sin stilling før tid grundet et dårligt fysisk og psykisk helbred. Det er derfor en hårdfin balance som er op til den enkelte arbejdsgiver at etablere.
Og netop vigtigheden af at inddrage sine medarbejdere kaster Europe Direct lys på i deres undersøgelse om selv samme emne. De påpeger, at medarbejderne besidder en unik viden om og erfaring med, hvordan arbejdet skal udføres og, hvordan det påvirker dem og deres helbred. Det at medarbejderne får indflydelse og tager ejerskab kan bidrage til nye metoder til forebyggelse af arbejdsulykker og arbejdsrisici. Som arbejdsgiver er det ikke altid muligt at forudse de bump på vejen, man kan møde i forbindelse med en opgave. Ved at tage sine medarbejdere med på råd er der større sandsynlighed for, at man kan nå at adressere problemerne, før de indtræffer, og man får et mere gennemarbejdet produkt, da forskellige arbejdsroller er repræsenteret i beslutningsprocesserne.

Et fælles ansvar

Som arbejdsgiver er det ens ansvar at have den nødvendige kontrol og overvågning således, at ens medarbejdere ikke påføres arbejdsrelaterede skader eller sygdomme. Men de fleste kender nok udtrykket – der skal to til at danske tango. Både arbejdsgiver og medarbejdere har et ansvar når det kommer til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Arbejdsgiveren skal sætte rammerne og indføre forebyggende foranstaltninger der kan fremme en sund arbejdskultur, men det er medarbejdernes opgave at bistå arbejdsgiveren i dette, hvorfor de er afhængige af hinandens input og erfaringer. I den forbindelse understreger Europe Direct, at medarbejderne ikke skal tage til takke med et passivt samarbejde og følge de regler, de får stillet af henholdsvis deres leder eller lovgivningen. De skal i stedet opnå indflydelse ved at stille spørgsmål, rejse emner og drøfter sine forslag eller bekymringer med sin leder ansigt til ansigt. På den måde udviser medarbejderen ansvar, engagement og en motivation for, sammen med lederen, at skabe en sundt og trygt arbejdsmiljø for alle.

5 fordele ved medarbejderinddragelse

  1. Man får indblik i medarbejderens viden om, hvad der fungerer og, hvilke områder der kan optimeres.
  2. Medarbejderen opnår ejerskab for arbejdspladsen, miljøet og kulturen.
  3. Lederen og medarbejderne indgår i et gensidigt læringsfællesskab
  4. Man finder frem til årsagen til problemet fremfor gætterier
  5. Alle de forskellige niveauer i organisationen tages højde for og man får en bedre forståelse for, hvordan de spiller sammen.