/ blog / Fysisk hårdt arbejde forkorter arbejdslivet

Fysisk hårdt arbejde forkorter arbejdslivet

En ny publiceret undersøgelse fra NFA viser, at høje krav til fysisk arbejde er en markant risikofaktor for et forkortet arbejdsliv og øget år med sygefravær og arbejdsløshed. Vi giver her et kort resumé af de vigtigste pointer.

Fysisk hårdt arbejde forkorter arbejdslivet

Voksende pensionsalder

Den stigende levetid og de faldende fødselsrater ændrer aldersfordelingen i Europa mod en voksende ældrepopulation over den lovbestemte pensionsalder. I Danmark forventes den lovbestemte pensionsalder at stige fra 65 år i 2019 til 72 år i 2050. Denne stigning er imidlertid ikke uden udfordringer i erhverv med fysisk hårdt arbejde. F.eks. falder muskelstyrken fra 40-årsalderen op til 2% pr. år, hvilket gør fysisk arbejde vanskeligere, når alderen skrider frem. Derfor er det primære fokus i undersøgelsen – at undersøge hvordan fysisk hårdt arbejde påvirker den forventede arbejdslivslængde. Dette udtrykker det antal år, en person forventes at være på arbejde indtil pension fra arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen inkluderer statistik fra 1,6 mio. danske lønmodtagere i alderen 30 til 65 år. Disse blev fordelt i 317 erhvervsgrupper og scoret ud fra otte ergonomiske eksponeringer for fysisk belastning. En stigende score indikerer således stigende krav til fysisk arbejde. En detaljeret beskrivelse af erhvervsgrupperne og scoringssystemet kan findes her. De mandlige erhverv i gruppen med høj eksponering inkluderer byggeri og almindeligt manuelt arbejde som tømrerarbejde, murværk, malerarbejde og VVS. De kvindelige erhverv med høje krav til fysisk arbejde er relateret til rengøringsarbejde og produktion.

Hårdt arbejde = forkotet arbejdsliv

Resultaterne viser at personer med høje krav til fysisk arbejde har en markant lavere arbejdslivslængde end dem med lave krav til fysisk arbejde, med de største forskelle blandt kvinder. I en alder af 30 år kan kvinder med høj eksponering til fysisk arbejde forvente 3,1 år mindre på arbejdsmarkedet, 11 måneder mere i sygefravær og 16 måneder i arbejdsløshed end kvinder med lav eksponering. For 30-årige mænd var de tilsvarende resultater henholdsvis 2 år, 12 måneder og 8 måneder.

Resultaterne fremhæver, hvor presserende det er at tackle problemer, der er relateret til fysiske arbejdskrav med hensyn til for eksempel en stigende lovpligtig pensionsalder. Undersøgelsen kan derfor være et vigtigt politisk redskab, når man vælger den lovpligtige pensionsalder for erhverv med varierende fysiske krav.

Udgivet af:
Pedersen J, Schultz BB, Madsen IEH, et al
High physical work demands and working life expectancy in Denmark
Occupational and Environmental Medicine Published Online First: 12 May 2020. doi: 10.1136/oemed-2019-106359